Måsek´s Värdegrund

Måseks värdegrund bygger på vår passion för draghundssporten, Siberian huskys och en stark vilja att dela med oss av minnesvärda upplevelser

För att uppnå målet att våra gäster ska få minnesvärda upplevelser vilar vår värdegrund på fem grundpelare som alla tillsammans bär verksamheten och lyfter upplevelsen till det lilla extra

Djurhållning
Respekt
Välkomnande
Lärande
Trygghet

Djurhållning

Måsek´s djurhållning följer djurskyddslagen och har alla tillstånd som behövs för att bedriva verksamhet med djur.

Tillsammans har vi mer än 50 års erfarenhet av polarhundar och draghundssport

Alla hundar får den dagliga kärlek, gos, tillsyn och skötsel i en stimulerande miljö som behövs för allas välmående.

För oss är det viktigt att våra gäster är delaktiga i god omsorg om hundarna

Alla hundar är självklart försäkrade och regelbundet vaccinerade enligt tävlingsstandard

Skulle olyckan vara framme finns Falu djursjukhus i närområdet för vård.

Respekt

All outdoor verksamhet i Sverige bygger på vår Allemansrätt. Den ger oss unik tillgång till, och stora möjligheter att använda naturen till våra aktiviteter.

Måsek´s jobbar aktivt med att respektera och lära ut om de rättigheter men även skyldigheter som Allemansrätten ger oss och våra gäster.

Särskild hänsyn tas under våren då barnkammaren i skogen är fylld av små nyfödda individer genom att ta oss fram på ett sånt sätt att djuren hinner förbereda sig på att vi kommer förbi i deras hem.

Vi använder bara vår egen eldstad
Bryter inga kvistar
Slänger inget skräp i naturen
Gör oss hörda så vi inte får oönskade möten med de vilda djuren
Ansvarar för att naturupplevelsen blir behandlad med respekt

Välkomnande

För Måsek´s är det viktigt att alla ska känna sig välkomna och få samma goda bemötande.

Likabehandling genomsyrar allt vårt arbete och vi ser olikheter som en tillgång och möjlighet för fortsatt utveckling av verksamheten.

Måsek´s jobbar aktivt för att alla ska kunna få ta del av våra minnesvärda upplevelser genom att så långt det är möjligt anpassa aktiviteterna efter gästernas önskemål och behov

Lärande

Får oss är det viktigt att upplevelsen ökar förståelsen för verksamheten. Samtal om nedanstående punkter är alltid integrerade i aktiviteterna

Siberian husky
Rastypiskt
Historia
Flockbeteende

Draghundsport
Ambassadörer för draghundsporten

Allemansrätten
Rättigheter och skyldigheter

Djurhållning
Anläggning
Skötsel
Transport

Trygghet

För oss är det viktigt att alla gäster känner sig trygga före, under och efter aktiviteten. Därför jobbar vi aktivt med vårat säkerhetsarbete. Det kan bland annat betyda att vi kan ställa in turer om vi inte har ett säkert underlag att köra på.

Förebyggande
Vi har en säkerhetsplan för att förebygga att risker och olyckor inträffar

Integrerat
Vi arbetar alltid med integrerat säkerhetstänk i varje moment i vår verksamhet

Involverat
Vi involverar våra gäster genom att informera om vilka risker som finns och göra de delaktiga i hur de ska agera om något oförutsett händer

Utvärderande
Vi utvärderar alltid våra turer och ber gästerna om feedback för fortsatt utveckling av trygghetsarbetet

Utveckling
Ständigt utvecklingsarbete efter erfarenheter och feedback från våra gäster